Oferta

Zajęcia rozwojowe

Sensoplastyka®, Trening Umiejętności Społecznych indywidualnie i grupowo, Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju ™ i Trening Kreatywnego Rozwoju™, Plastyka Ekspresywna ™

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty psychoedukacyjne dla seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Spotkanie trwa 1,5h i jest prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Dotyczy m.in. takich obszarów jak: komunikacja, emocje, samoświadomość, asertywność, ćwiczenie pamięci. Warsztaty psychoedukacyjne kierowane są również do młodzieży, rodziców.  

Plastyka Ekspresywna ™

To szaleństwo działań plastycznych dla małych i dużych. Sięgając do głębokich pokładów kreatywnej energii uwalniamy emocje i twórczy potencjał. Przestrzeń do rozwoju i relaksu. Delikatne malowanie cienkim pędzelkiem jest tutaj dozwolone, ale zdecydowanie bardziej stawiamy na wspieranie rozwoju motoryki dużej: ,,chlustanie” i ,,pluskanie” farbą i po prostu wylanie emocji na płótno!

Konsultacje psychologiczne

Najczęściej zadawane pytania

Trening Umiejętności Społecznych pozwala na rozwój takich obszarów jak: emocje i empatia, komunikacja, teoria umysłu, samowiedza i samoświadomość, normy społeczne, współpraca, asertywność i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Sensoplastyka® to zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warto w nich uczestniczyć jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz lub boisz się ubrudzić, ale chciałabyś\chciałbyś. 

Wyobraźnię i kreatywność rozwijają takie zajęcia podczas, których dziecko, młodzież lub dorosły ma swobodną przestrzeń do działania bez narzuconych gotowych schematów i proponowania nowych rozwiązań. Polecam udział w zajęciach: Sensoplastyka®, Plastyka Ekspresywna ™,

Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju ™ i Trening Kreatywnego Rozwoju™. Podczas trwania tych zajęć uczestnik otrzymuje materiały i narzędzia, a ostateczny rezultat swoich działań osiąga samodzielnie. Jednocześnie ma okazję zaobserwować przyczynę i skutek, doświadczyć poczucia sprawstwa i satysfakcji z osiągnięcia zamierzonego celu.

Psychoedukacja jest stosowana w celach edukacyjnych, wspomaga rozwój i z powodzeniem jest wykorzystywana w pedagogice (trudności wychowawcze, zachowania i kontakty społeczne). Spotkania prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Cele psychoedukacji psychologicznej to:

  • Edukacja uczestników w zakresie znaczących wyzwań w codziennym życiu,
  • Pomoc uczestnikom w rozwinięciu wsparcia społecznego i zasobów, które pozwolą na poradzenie sobie w różnych sytuacjach,
  • Rozwój umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami,
  • Wsparcie emocjonalne,
  • Zmiana nastawień i przekonań uczestników,
  • Rozpoznawanie emocji i nazywanie ich u siebie i innych,
  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, 

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem, która  dotyczy przyczyny zgłoszenia, przeżywanych trudności, obszarów życia, w których chcesz wprowadzić zmiany lub ewentualnych objawów zaburzeń psychicznych.

Prowadzę zajęcia rozwojowe: Trening Umiejętności Społecznych tzw. TUS, oraz zajęcia rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Sensoplastyka®, Plastyka Ekspresywna ™ ,

Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju ™ i Trening Kreatywnego Rozwoju™, a także warsztaty psychoedukacyjne i konsultacje psychologiczne. Obecnie współpracuje z poradniami psychologicznymi, przedszkolami i Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zajęcia prowadzę indywidualnie i grupowo. 

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się ze mną!

Shopping Cart